Edition II 2018

Pesona E-Magazine April-Juni 2018

Pesona E-Magazine April-Juni 2018

Edition I 2018

Pesona E-Magazine Januari-Maret 2018

Pesona E-Magazine Januari-Maret 2018

Edition IV 2017

Pesona E-Magazine Oktober-Desember 2017

Pesona E-Magazine Oktober-Desember 2017

Edition III 2017

Pesona E-Magazine Juli-September 2017

Pesona E-Magazine Juli-September 2017