Edition II 2019

Pesona E-Magazine Edisi II 2019

Pesona E-Magazine Edisi II 2019

Edition I 2019

Pesona E-Magazine Edisi I 2019

Pesona E-Magazine Edisi I 2019

Edition IV 2018

Pesona E-Magazine Oktober - Desember 2018

Pesona E-Magazine Oktober - Desember 2018

Edition III 2018

Pesona E-Magazine Juli-September 2018

Pesona E-Magazine Juli-September 2018